header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Plan van aanpak 2015-2018

Nieuws afbeelding 15-11-2015

Plan van aanpak 2015-2018

 

Het bestuur van HCH heeft op 13 oktober het Plan van aanpak (PVA) 2015 – 2018 vastgesteld. Deze is gebaseerd op de leden enquête die in maart dit jaar is gehouden, reacties op de ALV van juli dit jaar en input van commissies.

Met dit PVA werken we de komende 3 jaar aan de verdere uitbouw van onze hockeyclub. De belangrijkste punten waar we aan gaan werken zijn:

 

Technische zaken

-      Herijking jeugdbeleid die zorgt voor een goede balans en heldere verwachtingen bij de leden

-      Implementatie seniorenbeleid dat verschillende doelgroepen faciliteert en leidt tot groei van het aantal senioren

-      Verder verbeteren continuïteit en kwaliteit trainingen

 

Gastvrije accommodatie

-      Kleine speerpunten

o  Verbeteren fietsenstalling en entree

o  Aankleden terras

o  Schone en nieuwe toiletten

o  Opgeruimde kleedkamers en bestuurskamer

o  Renovatie speeltuintje

o  Beperkt uitbreiden gezond assortiment bar

-      Aanleg miniveldje (10 x 20 m) voor de jeugd dmv acties en sponsoring

-      Lekkere dranken: nieuw horecacontract

-      Renovatie bar en clubhuis

-      Vergroten materialenhok (indien budgettair haalbaar)

 

Cultuur

-      Verbeteren communicatie

-      Implementatie inspanningsverplichting 1elijns teams

-      Verbeteren respect en sportiviteit op en langs het veld

-      Verbeteren opvang nieuwe leden

-      Instandhouden evenementen

 

Overige zaken

-      Opvangen bezuinigingen als randvoorwaarde voor een gezonde club

-      Uitrollen sponsorplan

-      Implementatie veiligheidsplan als versterking bestaand veiligheidsgevoel

 

Mocht je meer willen weten hierover dan kun je verder lezen in het bijgevoegde plan van aanpak 2015-2018.

Wil je graag iets betekenen hierin? Stuur een bericht naar [email protected]

 

Met sportieve groet,

 

Bestuur HCH

Patrick, Jordan, Peter, Shirley

Bijlage

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws