header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Resultaten enquête HCH

Nieuws afbeelding 29-3-2015 Onlangs heeft HCH een enquête gehouden onder alle leden. De resultaten hiervan zijn afgelopen vrijdag besproken tijdens het groot overleg met alle commissies en vormen de basis onder het plan van aanpak 2015-2018 voor onze vereniging. Het gemiddelde rapportcijfer voor HCH is 7,45 en uit de enquête kunnen wij concluderen dat het in de breedte goed gaat met onze vereniging. Wij willen iedereen bedanken voor het invullen van deze enquête. De belangrijkste resultaten zijn te vinden in de bijlage.

Door de leden zijn de volgende punten als speerpunten genoemd voor 2015-2018:
1. Respect en Sportiviteit (74-78%)
2. Meer gezelligheid (59%)
3. Opvang nieuwe leden (59%)
4. Aanleg miniveldje jeugd (50%)
5. Renovatie speeltuintje (35%)
6. Vergroten materialenhok (33%)
7. Renovatie bar en vloer clubhuis (30%)

In de bijlage kunnen jullie ook een eerste aanzet lezen van het plan van aanpak inclusief deze speerpunten. De komende periode zal het bestuur deze verder uitwerken tot een plan van aanpak 2015-2018.

Voor verschillende activiteiten en projecten zoeken wij nog enthousiasten leden die daar een bijdrage aan willen leveren. Mocht je je meteen hiervoor willen aanmelden stuur dan een mail naar [email protected].

Velen leden hebben tevens aangegeven graag iets te willen doen als vrijwilliger, uiteenlopend van het doen van een project tot het geven van trainingen. Helaas heeft niet iedereen zijn naam achtergelaten. Wij vragen aan iedereen die dat nog niet heeft gedaan en die graag iets wil doen binnen onze vereniging om een mail te sturen aan [email protected]. Die leden die wel hun gegevens hebben achtergelaten zullen wij op korte termijn benaderen.


Namens het bestuur,
Patrick GroothuisBijlage