header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Inspanningsverplichting eerste lijnteams m.i.v. seizoen 2015-2016

Nieuws afbeelding 29-3-2015

Inspanningsverplichting eerste lijnteams m.i.v. seizoen 2015-2016

 

Binnen onze vereniging merken we steeds vaker dat het lastig is om aan voldoende vrijwilligers te komen. Dat is met name het geval bij het vinden van voldoende trainers voor de jeugdteams.  We zien gelukkig dat er zeer veel (jeugd)leden zijn die bereid zijn om aan onze teams training te geven. Dat wordt door iedereen zeer op prijs gesteld en dat maakt dat we een echte vereniging zijn. Het probleem is echter dat we het steeds vaker niet rond krijgen.

 

Dit probleem is op de ALV van november 2014 besproken. Verschillende oplossingsrichtingen zijn aan de orde gekomen. Uiteindelijk heeft de ALV ermee ingestemd om aan onze eerste lijnteams die in de eerste klasse of hoger spelen een inspanningsverplichting op te leggen. HCH biedt aan eerste lijnteams die in de eerste klasse of hoger spelen vanuit het jeugdbeleid ruimere faciliteiten dan aan andere teams.  Het wordt als redelijk gezien om daar ten behoeve van de gehele club een bijdrage voor terug te vragen.

 

De verplichting klinkt wellicht zwaar, maar dat is het eigenlijk niet. Binnen veel clubs is het gebruikelijk dat de hoog ingedeelde teams iets terug doen voor de vereniging. Net overigens als veel andere leden al doen. Daar zijn we tenslotte een vereniging voor.

 

Wat houdt de inspanningsverplichting in?

-      Geldt voor alle eerste lijnteams vanaf de eerste klasse

-      Vanaf de C-teams

-      Minimaal 50% van het team geeft invulling aan de inspanningsverplichting door het geven van 1 training per week aan de jeugd gedurende het hele seizoen

-      Indien door omstandigheden dit echt nietmogelijk blijkt, kan in overleg worden gekozen voor een alternatieve invulling:

o  10 wedstrijden per seizoen fluiten

o  Actieve deelname in een commissie (indien mogelijk en geschikt)

o  Deelname aan verschillende evenementen als vrijwilliger (maatwerk)

 

Wat gebeurt er hieraan niet wordt voldaan?

 Voor heel veel leden geldt dat zij al een actieve bijdrage leveren. In de meeste gevallen is dat door het geven van trainingen. Dat geldt zowel voor de eerste lijnteams als voor de andere teams. Dat willen we uiteraard graag zo houden.

Mocht een team echter niet voldoen aan de verplichting, dan zal het bestuur met het team in overleg treden om een oplossing te vinden. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan worden aan betreffend team geen ruimere faciliteiten meer geboden.

Wij hopen uiteraard dat we kunnen rekenen op ieders bijdrage en dat dit niet aan de orde zal zijn.

 

Evaluatie inspanningsverplichting

In het najaar van 2015 zal een eerste evaluatie worden gehouden. We zullen dan bezien of de maatregel het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Afhankelijk hiervan zal de inspanningsverplichting al dan niet verder worden uitgebreid.

 

Bestuur HCH

Bijlage