header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Sportiviteit & respect: de Gouden Regels van HCH

Nieuws afbeelding 12-9-2014

DE GOUDEN REGELS


Met plezier komen de prestaties vanzelf. HCH wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen hockeyen en zich verder kunnen ontwikkelen. Daarvoor is het van belang dat we met elkaar werken aan een veilig sportklimaat voor onze jeugd- en seniorleden, gasten en vrijwilligers.


Normen en waarden zijn bij de beoefening van de hockeysport van groot belang. Het is en blijft van belang dat we met elkaar werk maken van spelregelkennis en bewustwording als het gaat om het naleven van normen en waarden op en naast de velden.


Thema´s als gedragsregels, spelregels en respect en sportiviteit hebben al jaren de volle aandacht van de KNHB, die in 2014 de landelijke actie ´Sportiviteit & Respect´ is gestart.


In aanloop naar het nieuwe seizoen 2014-2015 wil HCH het startsein geven aan het eigen project ´Sportiviteit & Respect´ binnen de vereniging.


HCH heeft de gouden regelsvastgesteld en daarnaast voor iedere doelgroep een gedragscode opgesteld en wil daarmee stimuleren dat het gedrag en de invloed van spelers, trainers, begeleiders en supporters op én langs de lijnen positief en ondersteunend is.


Het bestuur gaat er van uit en verwacht dat iedereen die betrokken is bij HCH de gedragsregels leest en zich eraan conformeert. Als je vragen, opmerkingen of aanvullingen heeft dan kun je contact opnemen met het bestuur.


Het bestuur van HCH

Bijlage