header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Verantwoord alcohol schenken in clubhuizen

26-3-2013
De nieuwe Drank- en Horecawet (m.i.v. 1 januari 2013) biedt onze sportvereniging de kans een extra impuls te geven aan een verantwoord schenkbeleid in de sportkantine. Alhoewel de overlast als gevolg van alcoholmisbruik in onze vereniging gering is vormt deze nieuwe wet een goede gelegenheid om de naleving van leeftijdsgrenzen te verbeteren. Uit controle (cijfers 2011) van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit is gebleken dat bij sportverenigingen die een actief alcoholbeleid voeren en gebruik maken van de beschikbare ondersteuningsinstrumenten nauwelijks overtredingen worden geconstateerd. Dat wil het bestuur graag zo houden.

De sport neemt in Nederland en dat geldt dus ook voor onze club duidelijk stelling waar het gaat om alcoholgebruik onder jongeren onder de 16 jaar. Alcohol schenken aan deze jongeren kan en mag absoluut niet plaatsvinden in onze sportkantine. Ook verdient het voorkomen van rijden onder invloed vanuit de sportvereniging extra aandacht.

De Drank- en Horecawet verplicht de club om over een bestuursreglement ┬┤Alcohol in sportkantines┬┤ te beschikken. Dit reglement is in te zien via de website van onze club. Het doel van het voeren van een duidelijk alcoholbeleid is om het aantal overtredingen te minimaliseren. Dat is ook gewenst omdat in de nieuwe Drank- en Horecawet niet alleen degene die alcohol verstrekt aan jeugd onder de 16 jaar in overtreding is. Jongeren onder de 16 jaar zijn nu zelf strafbaar wanneer zij in bezit zijn van alcohol op de openbare weg en in horecagelegenheden, zoals sportkantines. Voor barvrijwilligers vormt dit een extra argument richting jongeren wanneer zij nee moeten verkopen aan jongeren die nog geen 16 zijn die alcohol proberen te kopen.


Kijk ook zelf eens op de site van NOC*NSF in de online
instructie verantwoord alcohol schenken op.

Namens het bestuur
Jordan van der Geld

Bijlage

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws