header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Uitnodiging ALV 14 december a.s.

1-12-2012

Geachte Leden en Ouders/Verzorgers van Leden van Hockeyclub Hilvarenbeek,

Op 14 december aanstaande om 20.00 uur wordt de Algemene LedenVergaderinggehouden in ons clubhuis aan de Roodloop. Wij nodigen U van harte uit om deze bij te wonen.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
  3. Notulen A.L.V. van 8 juni 2012
  4. Algemene beschouwing afgelopen seizoen
  5. Financiƫn
  6. Kascommissie
  7. Vooruitblik en vacatures bij verschillende commissies
  8. Rondvraag (vragen dienen tijdens de pauze schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris of kunnen vooraf gemaild worden naar [email protected] )
  9. Sluiting

De notulen van de ALV van 8 juni 2012 en de financiƫle stukken staan op onze site http://www.hilverhockey.nl/. U kunt deze vinden onder documenten nadat U ingelogd bent.

Graag zien wij U op 14 december. Wij verzoeken U om eventuele ingekomen stukken uiterlijk twee dagen voor aanvang van de vergadering per mail aan televeren bij de Secretaris ([email protected]).

Met vriendelijke groet,

Bestuur Hockeyclub Hilvarenbeek