header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Uitnodiging ALV 8 juni 2012

27-5-2012

Geachte Leden en Ouders/Verzorgers van Leden van Hockeyclub Hilvarenbeek,

Op vrijdag 8 juni aanstaande vanaf 20.30 uur wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden in ons clubhuis aan de Roodloop. Wij nodigen U van harte uit om deze bij te wonen.

De agenda ziet er als volgt uit:

 

1)   Opening

2)   Ingekomen stukken en vaststellen van de agenda

3)   Notulen ALV van 25 november 2011

4)   Vaststellen definitieve begroting verenigingsjaar 2012-2013

5)   Vaststellen contributie

6)   Afscheid secretaris en voordracht voor het benoemen van een nieuwe secretaris

7)   Verenigings arbitrageplan

8)   Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren

9)   Enquête

10)        Strategie en Visie en Plan van Aanpak

11)        Nieuw tenue

12)        Bedanken commissieleden, coaches, trainers en andere  

        vrijwilligers die afscheid nemen

13)        Rondvraag (vragen dienen tijdens de pauze schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris of kunnen worden gemaild naar [email protected])

14)        Sluiting

 

 

De notulen van de ALV van 25 november 2011 en de financiële stukken staan op onze site www.hilverhockey.nl. U kunt deze vinden onder documenten nadat U ingelogd bent.


Graag zien wij U op 8 juni. Wij verzoeken U om eventuele ingekomen stukken uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de vergadering aan te leveren bij de Secretaris ([email protected]).

Met vriendelijke groet,

Bestuur Hockeyclub Hilvarenbeek