header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

UITNODIGING ALV VRIJDAG 25 NOVEMBER 20:00

4-11-2011

Geachte Leden en Ouders/Verzorgers van Leden van Hockeyclub Hilvarenbeek,

Op vrijdag 25 november aanstaande vanaf 20.00 uur wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden in ons eigen clubhuis aan de Roodloop. Wij nodigen U van harte uit om deze bij te wonen.

De agenda ziet er als volgt uit:

 

1. Opening

2. Ingekomen stukken en vaststellen agenda

3. Notulen A.L.V. van 7 juli 2011

4. Algemene beschouwing afgelopen seizoen

5. Financiën

6. Kascommissie

7. Voordracht nieuw bestuurslid

8. Voordracht nieuwe Voorzitter Bestuur (Kandidaten kunnen zich tot 18 november melden bij de Secretaris [email protected])

9. Bedanken vertrekkende voorzitter

10. Vooruitblik en vacatures bij verschillende commissies

11. Rondvraag (vragen dienen tijdens de pauze schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris of kunnen vooraf gemaild worden naar [email protected] )

12. Sluiting

De notulen van de vorige ALV en de financiële stukken staan op onze site www.hilverhockey.nl. U kunt deze vinden onder "documenten" nadat U ingelogd bent.


Graag zien wij U op 25 november. Wij verzoeken U om eventuele ingekomen stukken uiterlijk twee dagen voor aanvang van de vergadering aan te leveren bij de Secretaris ([email protected]).

Met vriendelijke groet,

Bestuur Hockeyclub Hilvarenbeek

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws