header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Nieuwe setting Technische Commissie

4-11-2011
 
Op 1 november j.l. heeft de aftrap van de nieuwe setting Technische Commissie plaatsgevonden. Reden daartoe was de komst van een zestal nieuwe commissieleden, het (her)verdelen van taken en het bespreken van aandachtspunten. Eveneens zijn er contactpersonen voor de elftallencommissie benoemd en mailboxen aangemaakt, die vanaf heden door leden gebruikt kunnen worden voor het stellen van vragen. Het was een geslaagde eerste bijeenkomst.

 

Voor verdere details en de taakbeschrijving per subcommissie wordt verwezen naar het betreffende kopje 'Technische Commissie' op deze website. Voor informatie inzake openstaande vacatures TC kan contact worden opgenomen met Michel de Haas.
 
Het bestuur wenst de TC veel succes en plezier met het uitvoeren van haar taken.

 

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws