header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Algemene Leden Vergadering 7 juli a.s.

4-7-2011

Geachte Leden en Ouders/Verzorgers van Leden van Hockeyclub Hilvarenbeek,

Op donderdag 7 juli aanstaande vanaf 20.30 uur wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden in ons clubhuis aan de Roodloop. Wij nodigen U van harte uit om deze bij te wonen.

De agenda ziet er als volgt uit:

1) Opening
2) Ingekomen stukken en vaststellen van de agenda
3) Notulen ALV van 15 december 2010
4) Vaststellen definitieve begroting verenigingsjaar 2011-2012
5) Voorstel contributie
6) Voordracht voor het benoemen van een nieuw bestuurslid
7) Opstalrecht
8) Aanpassen huishoudelijk reglement
9) Bedanken commissieleden, coaches, trainers en andere
vrijwilligers die afscheid nemen
10) Rondvraag (vragen dienen tijdens de pauze schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris of kunnen worden gemaild naar [email protected] )
11) Sluiting

De notulen van de vorige ALV van december 2010 en de financiƫle stukken staan op onze site www.hilverhockey.nl. U kunt deze vinden onder documenten nadat U ingelogd bent.


Graag zien wij U op 7 juli. Wij verzoeken U om eventuele ingekomen stukken uiterlijk twee dagen voor aanvang van de vergadering aan te leveren bij de Secretaris ([email protected]).

Met vriendelijke groet,

Bestuur Hockeyclub Hilvarenbeek