header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

UITNODIGING ALV

30-11-2010

Geachte Leden en Ouders/Verzorgers van Leden van Hockeyclub Hilvarenbeek,

Op woensdag 15 december aanstaande vanaf 20.30 uur wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden in ons clubhuis aan de Roodloop. Wij nodigen U van harte uit om deze bij te wonen.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
 3. Notulen A.L.V. van 5 juli 2010
 4. Algemene beschouwing afgelopen seizoen
 5. Financiƫn
 6. Kascommissie
 7. Opheffen stichting Accommodatie
 8. Aanpassen statuten en huishoudelijk reglement
 9. Bestuurswisseling en vacatures bij verschillende commissies
 10. Bedanken vrijwilligers die afscheid nemen.Rondvraag (vragen dienen tijdens de pauze schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris of kunnen vooraf gemaild worden naar [email protected])
 11. Sluiting

De notulen van de ALV van 5 juli 2010 en de financiƫle stukken staan op onze site www.hilverhockey.nl. U kunt deze vinden onder documenten nadat U ingelogd bent.


Graag zien wij U op 15 december. Wij verzoeken U om eventuele ingekomen stukken uiterlijk twee dagen voor aanvang van de vergadering aan te leveren bij de Secretaris ([email protected]).

Met vriendelijke groet,

Bestuur Hockeyclub Hilvarenbeek

 

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws