header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

ALV 5 juli

20-6-2010

Geachte Leden en Ouders/Verzorgers van Leden van Hockeyclub Hilvarenbeek,

Op 5 juli aanstaande vanaf 20.30 uur wordt de Algemene Leden 
Vergadering gehouden in ons clubhuis aan de Roodloop. Wij nodigen U 
van harte uit om deze bij te wonen.

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
3. Verslag ALV van 14 december jl.
4. Verslag Verenigingsjaar 2009 -2010
5. Kascommissie
6. Vaststellen definitieve begroting verenigingsjaar 2010-2011
7. Voorstel contributie
8. Voordracht voor het benoemen van de nieuwe Penningmeester
9. Bedanken commissieleden, coaches, trainers en andere vrijwilligers 
die afscheid nemen
10. Rondvraag
11. Sluiting

Als bijlage zijn de voorgestelde notulen, begroting en contributie naar U gemaild. Mocht U deze niet ontvangen hebben, graag contact opnemen met de Secretaris.

Graag zien wij U op 5 juli. Wij verzoeken U om eventuele ingekomen 
stukken uiterlijk twee dagen voor aanvang van de vergadering aan te 
leveren bij de Secretaris ([email protected]).

Met vriendelijke groet,

Bestuur Hockeyclub Hilvarenbeek

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws