header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Uitnodiging ALV op 29/11/2023

9-10-2023 Beste (ouders/verzorgers van) leden van Hockeyclub Hilvarenbeek,

Op woensdag 29 november 2023 om 20.00 uur wordt de Algemene Ledenvergadering van Hockeyclub Hilvarenbeek gehouden. Wij nodigen jullie van harte uit om hieraan deel te nemen. Als je aanwezig wilt zijn, kan je je aanmelding mailen naar bestuur@hilv
erhockey.nl

Vragen voor de rondvraag dienen uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering digitaal ingediend te zijn via [email protected]

Agendapunten:
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
3. Vaststellen notulen van de ALV van 25/11/2022 (ter instemming)
4. Terugblik seizoen 2022 - 2023 en vooruitblik naar 2024 - 2025
5. Afsluiting financieel boekjaar 2022 - 2023, verslag kascommissie en decharge bestuur (ter instemming)
6. Begroting 2024 - 2025 (ter instemming)
7. Contributie 2024 - 2025 (ter instemming)
8. Aanpassing Huishoudelijk Reglement (ter instemming)
9. Rondvraag
10. Sluiting

Deze uitnodiging en agenda, en de notulen van de ALV van vorig jaar, vind je op Lisa (www.hilverhockey.nl) nadat je bent ingelogd (bovenaan). Klik bovenaan op 'club', vervolgens op 'documenten' en tenslotte op 'ALV 2022 november'. Overige vergaderstukken worden uiterlijk twee weken voorafgaand aan de vergadering op dezelfde plek geplaatst.

Met vriendelijke groet en tot 29 november,

Bestuur Hockeyclub Hilvarenbeek
Dorine, Chris, Tim, Ad en Myrthe