header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

ALV verplaatst naar 12/12

8-11-2022 Wij nodigen jullie van harte uit op 12/12 om 20:00 uur! Als je aanwezig wilt zijn, kan je je aanmelding mailen naar [email protected]
NB: de ALV vindt deze keer alleen live plaats, we bieden geen online alternatief.

De volgende agendapunten worden deze avond besproken:
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
3. Vaststellen notulen van de (bijzondere) ALV van 8/2/2022 (ter instemming)
4. Wijzigingen bestuurssamenstelling
5. Terugblik seizoen 2021 - 2022 en vooruitblik naar 2023
6. Afsluiting financieel boekjaar 2021 - 2022, verslag kascommissie en decharge bestuur (ter instemming)
7. Begroting 2023 - 2024 (ter instemming)
8. Contributie 2023 - 2024 (ter instemming)

Pauze

9. Ontbinding Stichting Accommodatie (ter instemming)
10. Inrichtingsplan Accommodatie (ter informatie)
11. Aanpassing Huishoudelijk Reglement (ter instemming)
12. Bedanken vertrekkende vrijwilligers
13. Rondvraag
14. Sluiting

Vragen voor de rondvraag dienen uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering digitaal ingediend te zijn via [email protected]

Deze agenda en bijbehorende vergaderstukken worden uiterlijk twee weken voorafgaand aan de vergadering op Lisa geplaatst. Je vindt deze nadat je op www.hilverhockey.nl bent ingelogd (bovenaan). Klik bovenaan op 'club', vervolgens op 'documenten' en tenslotte op 'ALV 2022 december'.

Met vriendelijke groet en tot 12 december,

Bestuur Hockeyclub Hilvarenbeek
Dorine, Chris, Tim, Ron en Myrthe