header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Uitnodiging ALV 27 november 2020 - alleen online deelname mogelijk

Nieuws afbeelding 16-11-2020

Beste (ouders van) leden van Hockeyclub Hilvarenbeek,

Op vrijdag 27 november 2020 om 20.00 uur wordt de Algemene Ledenvergadering van Hockeyclub Hilvarenbeek gehouden. Jullie hebben hier reeds een uitnodiging voor ontvangen.

Helaas kunnen wij door de huidige corona-regelgeving niet langer de mogelijkheid bieden om hier in het clubhuis bij aanwezig te zijn. De ALV zal dan ook volledig online plaatsvinden en deelname is om technische redenen alleen mogelijk na aanmelding.

Mocht je deel willen nemen aan de ALV, dan kan je je bij het bestuur aanmelden. Stuur naar [email protected] je naam, e-mailadres én mobiel telefoonnummer (dit is nodig voor de online stem-tool), en we zorgen dat je een deelnamelink ontvangt. Leden die zich al hadden aangemeld om aanwezig te zijn hebben inmiddels bericht hierover gehad van ons.

Voor de volledigheid nogmaals de agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
3. Vaststellen notulen van de ALV van 29 november 2019
4. Aftreden van Chris Heutinck als interim-penningmeester, installatie van Tim Steketee als penningmeester.
5. Terugblik op seizoen 2019-2020
6. Vaststelling jaarrekening 2019 – 2020, verslag Kascommissie en decharge bestuur
7. Begroting seizoen 2021 – 2022
8. Contributie seizoen 2021 – 2022

Pauze

9. Voortgang Strategische Agenda HCH 2020-2022
10. Voortgang plan Veilige Club
11. Voorstel plan Cashless Club
12. Bedanken vertrekkende vrijwilligers
13. Rondvraag
14. Sluiting

Vragen voor de rondvraag dienen uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering digitaal ingediend te zijn via [email protected]

De agenda en de notulen van 2019 zijn gepubliceerd op onze site www.hilverhockey.nl Je kunt deze vinden onder Club -> Documenten -> ALV 2020 november nadat je bent ingelogd.

Met vriendelijke groet en tot 27 november,

Bestuur Hockeyclub Hilvarenbeek
Dorine, Chris en Myrthe