header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Uitnodiging ALV 27 november 2020

Nieuws afbeelding 15-10-2020

Beste (ouders van) leden van Hockeyclub Hilvarenbeek,

Op vrijdag 27 november 2020 om 20.00 uur wordt de Algemene Ledenvergadering van Hockeyclub Hilvarenbeek gehouden. Wij nodigen jullie van harte uit om hieraan deel te nemen. Dit kan op twee manieren: enerzijds door fysiek aanwezig te zijn in ons clubhuis aan de Roodloop. Wij hebben ruimte om de eerste 15 aanmeldingen te verwelkomen. Aanmelden hiervoor kan via [email protected] (je ontvangt van ons een bevestiging of wij een plek voor je kunnen reserveren op die avond). Daarnaast is het mogelijk de ALV digitaal te volgen. Hiervoor plaatsen we op www.hilverhockey.nl een link op het gedeelte dat je ziet na inloggen, je vindt dit bij Club -> Documenten -> ALV 2020 november.

De volgende agendapunten worden deze avond besproken:
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
3. Vaststellen notulen van de ALV van 29 november 2019
4. Aftreden van Chris Heutinck als interim-penningmeester, installatie van Tim Steketee als penningmeester.
5. Terugblik op seizoen 2019-2020
6. Vaststelling jaarrekening 2019 – 2020, verslag Kascommissie en decharge bestuur
7. Begroting seizoen 2021 – 2022
8. Contributie seizoen 2021 – 2022

Pauze

9. Voortgang Strategische Agenda HCH 2020-2022
10. Voortgang plan Veilige Club
11. Voorstel plan Cashless Club
12. Bedanken vertrekkende vrijwilligers
13. Rondvraag
14. Sluiting

Vragen voor de rondvraag dienen uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering digitaal ingediend te zijn via [email protected]

De agenda, de notulen van 2019 en (later ook) de link om digitaal deel te nemen, worden gepubliceerd op onze site www.hilverhockey.nl Je kunt deze vinden onder Club -> Documenten -> ALV 2020 november nadat je bent ingelogd.

Met vriendelijke groet en tot 27 november,

Bestuur Hockeyclub Hilvarenbeek
Dorine, Chris en Myrthe