header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 29/11/2019

Nieuws afbeelding 17-10-2019

Beste leden van Hockeyclub Hilvarenbeek,

Op vrijdag 29 november 2019 om 20.00 uur wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden in ons clubhuis aan de Roodloop. Wij nodigen jullie van harte uit om deze bij te wonen.

De volgende agendapunten worden deze avond besproken:

1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
3. Vaststellen notulen van de ALV van 30 november 2018
4. Terugblik op seizoen 2018 – 2019
5. Vaststelling jaarrekening 2018 - 2019; verslag Kascommissie en decharge bestuur
6. Begroting seizoen 2020 – 2021
7. Contributie seizoen 2020 – 2021
8. Aftreden van Erik van der Schouw als bestuurslid tevens interim-voorzitter
9. Aftreden van Dirk-Jan Bles als bestuurslid tevens penningmeester, installatie Chris Heutinck als interim-penningmeester.

Pauze

10. Toelichting Strategische Agenda HCH 2020-2022
11. Vaststelling plan Veilige Club
12 Vaststelling plan HCH Academy
13. Bedanken vertrekkende vrijwilligers
14. Rondvraag (vragen dienen tijdens de pauze schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris of kunnen vooraf gemaild worden naar [email protected])
15. Sluiting

De bijbehorende stukken zijn gepubliceerd op onze site www.hilverhockey.nl. Je kunt deze vinden onder documenten nadat je bent ingelogd.
Wij verzoeken je om eventuele ingekomen stukken uiterlijk twee dagen voor aanvang van de vergadering per mail aan te leveren bij Myrthe Tijhuis, secretaris ([email protected]).

Met vriendelijke groet en tot 29 november,

Bestuur Hockeyclub Hilvarenbeek
Erik, Dorine, Dirk Jan, Chris en Myrthe