header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

MEDEDELING OVER FLUITEN

26-1-2010

Naar aanleiding van een aantal incidenten gedurende de maanden voor de winterstop en recentelijk nog bij het zaalhockey, even een bericht van de zijde van het bestuur omtrent de verplichtingen rondom het fluiten.

 

Iedereen wil altijd heel graag hockeyen en is dan blij als er gemotiveerde scheidsrechters staan om de wedstrijd in goede banen te leiden. Het "niet op komen dagen" als het je beurt is dupeert bezoekende teams (en is bepaald geen reclame voor de club), onze eigen spelers, levert irritatie op en dwingt anderen om ineens "in te springen".

 

Als lid van de hockeyclub mag je natuurlijk genieten van het hockeyspel en alles wat daar omheen georganiseerd wordt. Maar daar horen soms ook verplichtingen bij, zoals het fluiten van wedstrijden van anderen. Zeker als er binnen teams behoorlijk wat mensen kunnen fluiten, mag dit geen probleem zijn. Het aantal keren dat je fluit valt dan ook reuze mee.

 

Natuurlijk hebben we als club ook een verantwoordelijkheid en dienen we onszelf ook een spiegel voor te houden. Er moeten voldoende mensen worden opgeleid en de huidige generatie scheidsrechters moet gewoonweg beter begeleid worden. Dat is huiswerk voor ons als bestuur, samen met de arbitragecommissie. En daarbij gaan we ook kijken of en zo ja, hoe we bijvoorbeeld het niet op komen dagen bij fluitbeurten kunnen sanctioneren.

 

En natuurlijk kan het voorkomen dat je niet kunt fluiten. Zoek dan tijdig een vervanger en meldt dat even bij de scheidsrechterscommissie. Een vervanger - op een bestand van het aantal scheidsrechters wat wij als club hebben - is er altijd, je moet er alleen even moeite voor doen. Die moeite mag NIET leiden tot een ongewenst nieuw fenomeen, namelijk het tegen (geldelijke) vergoeding door een ander laten fluiten van jouw fluitbeurt. Dat geeft een heel verkeerd signaal af naar anderen en staat haaks op de gedachte dat fluiten er simpelweg bij hoort en een soort "algemene" verplichting is, waar iedereen die dat kan zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Dit soort zaken beschadigt dat idee rondom fluiten eigenlijk nog meer, omdat het zich richt op de enkeling die open staat voor een dergelijk aanbod, terwijl het een breed gedragen activiteit moet zijn waar iedereen (die dat kan) zijn steentje aan bijdraagt.

Hoe meer mensen daarin mee willen gaan, hoe beter we er in zullen slagen om aan een behoorlijke groep goede scheidsrechters te kunnen bouwen.

 

Namens het Bestuur

Michel de Haas

Reacties


Florian Kostelijk

31-1-2010 @ 20:27:47 |Ik vind het grote onzin dat je geen vergoeding mag geven als iemand voor je fluit. De ander staat dan ook weer 1,5 uur op het hockeyveld, op zijn vrije dag.. hier mag best iets tegenover staan, als he

Florian Kostelijk

31-1-2010 @ 20:42:45 |bovendien ben ik niet goed begeleid, toen ik net mijn scheidsrechterkaart gehaald had. er was gezegd dat er 2 wedstrijden iemand zou komen kijken, en als het goed ging dat je dan je kaart zou krijgen.

Florian Kostelijk

31-1-2010 @ 20:43:42 |dit is nooit gebeurd. ik heb uiteindelijk, meer dan een jaar later mijn kaart alsnog ontvangen, terwijl ik wel al die tijd gewoon wedstrijden heb moeten fluiten.

Reageer op het nieuws


Gerelateerde nieuwsberichten

Gezocht: Werkgroep nieuwe website