header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

DOORTRAINEN tijdens WINTERSTOP

2-12-2009
Zoals gemeld in het bericht over de laatste trainingen voor de winterstop, mag er gedurende die periode - na (aan-)melding hiervan en met toestemming - worden doorgetraind.
1. Dat kan alleen als de trainers van het desbetreffende team hiertoe ook bereid zijn. Indien zij dat niet zijn, wordt er dus niet doorgetraind. Ergo, trainers die een rustperiode in willen bouwen, dienen gerespecteerd te worden.
2. Als er door verschillende teams getraind wordt, moeten we er naar streven dit zoveel mogelijk te concentreren op dezelfde avonden. Dit kan dus betekenen dat de reguliere avond en tijd waarop je gewend bent te trainen (tijdelijk) wijzigt.
 
Los van eventuele individuele afspraken, gelden ook een aantal algemene spelregels. Een daarvan is dat er voldoende animo, opkomst en inzet is bij de teams die hierom verzoeken. Met andere woorden, dat trainers (m/v) niet voor "halve" groepen staan. Behalve dat een eventuele slechte opkomst de kwaliteit van de training niet ten goede komt, is het ook gewoon simpelweg zo dat de meerkosten van deze trainingen verantwoord moeten kunnen worden. We doen hier niet alleen een beroep op trainers en coaches om dit te "bewaken" maar zullen daar zelf ook op toezien.
 
met vriendelijke groet,
Michel de Haas