header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Tweede ALV op 11 juli 2017 om 20.30 uur

Nieuws afbeelding 4-7-2017 Door de lage opkomst tijdens de ALV van 30 juni jl. is geen rechtsgeldig besluit kunnen worden genomen op het voorstel tot statutenwijziging en wijziging huishoudelijk reglement.

Er is een uitnodiging verzonden voor een tweede ALV op 11 juli 2017 om 20.30 uur. Tijdens deze vergadering zal opnieuw het voorstel tot statutenwijziging en wijziging huishoudelijk reglement ter besluitvorming worden voorgelegd. Op grond van de huidige statuten kan tot besluitvorming worden gekomen ongeacht het aantal aanwezige, stemgerechtigde, leden.