header foto header foto header foto header foto
 
Bestuur

Algemeen calamiteiten en veiligheidsplan

Nieuws afbeelding 1-3-2016 Wij zijn met elkaar verantwoordelijk voor een zo veilig mogelijk sportklimaat voor alle leden en hun achterban. Hockeyclub Hilvarenbeek is zich bewust van haar mede verantwoordelijkheid en heeft daartoe een algemeen calamiteiten en veiligheidsplan opgesteld.

Het plan voorziet in de periodieke controle van de veiligheid op en rondom de velden en bevat instructies voor het handelen in (nood)situaties en geeft regels voor de interne- en externe communicatie in het geval zich onverhoopt een (nood)situatie voordoet.

Ook zal er door het bestuur van Hockeyclub Hilvarenbeek ten minste een vertrouwenspersoon worden aangesteld voor leden en een ieder die bij de club betrokken is.

Natuurlijk hopen we dat we dit plan nooit nodig hebben, maar mocht het nodig zijn, dan helpt het de (nood)situatie snel te neutraliseren en de veiligheid van de leden en hun achterban te borgen.

Het plan kunt u vinden op de ledensite onder het kopje 'documenten' en vervolgens 'beleid'.

Het bestuur,
Patrick, Peter, Jordan en Shirley