header foto header foto header foto header foto
 

Organisatie_materialencommissie


MATERIALENCOMMISSIE - MATS

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV) van de materialencommissie:
De materialencommissie is verantwoordelijk voor het beheer en de uitgifte van keepersspullen en -tassen.Alle uitgegeven spullen zijn per team gelabeld en geregistreerd, zodat er een duidelijk overzicht is waar zich welke materialen bevinden. Eén (of twee) keer per jaar, aan het einde van het seizoen, worden de keeperstassen ingeleverd en gecontroleerd. Zowel coaches als keepers kunnen dan aangeven of hun spullen nog voldoen en welke items eventueel gerepareerd of vervangen moeten worden. Het uitgangspunt is dat het keepersmateriaal en de trainingsmaterialen aansluiten bij het niveau waarop gespeeld wordt. Wij rekenen erop dat iedereen zorgvuldig met de materialen omgaat.
- Download hier de laatste versie TBV's van MATS.
- Download hier de richtlijnen voor het onderhoud en gebruik van keepersmaterialen.

Melden van versleten, defecte of gestolen materialen:
Het melden van versleten of kapotte materialen of spullen die zouden moeten worden vervangen, dient te gebeuren via het 'Materialenformulier.
- Download hier het materialenformulier of stuur een email aan: [email protected].

Commissieleden:
- Erik van der Schouw
- Mark Franken
- Olof Maas

Contact:
- MATS is te bereiken via: [email protected]

Inleveren materialen aan het einde van het seizoen:
Inleveren van de materialen aan het einde van het seizoen zal vooraf worden aangekondigd. Elke tas dient te worden vergezeld van een volledig ingevuld formulier materiaalinname.

- Download hier het materialenformulier.