Organisatie

Contact

Adres
Hockeyclub Hilvarenbeek
Roodloop 1
5081 XZ Hilvarenbeek

Postadres:
Postbus 114
5080 AC Hilvarenbeek

0135054558


Wedstrijdsecretariaat


Bestuur


Ledenadministratie
Mededelingen > naar alle mededelingen
TECHNISCHE COMMISSIE
11-4-2018
TIPS formulieren lente voor coaches en trainers

Beste coaches en trainers, de TIPS beoordelingsformulieren staan weer open. Na feedback van de vorige ronde hebben we de formulieren voor de lente korter gemaakt. Je kunt deze TIPS formulieren invullen via de website (na inloggen) of via de app (onder beoordelen). In de bijlage vind je uitleg over hoe de formulieren werken en geinterpreteerd worden. Let op: vul een score tussen 4 en 8 in! Deadline voor de formulieren is 5 mei.

Bijlage: TIPS voor TIPS(1).pdf
10-4-2018
Ga je ons onverhoopt verlaten?

Mocht je vanaf het einde van het seizoen onverhoopt besluiten om te stoppen met hockeyen dan kun je voor 1 mei aanstaande jouw lidmaatschap opzeggen via de ledenadministratie ([email protected]). Als je na 1 mei opzegt ben je voor seizoen 2018-2019 contributie verschuldigd en word je ingedeeld in een team. Uiteraard hopen wij dat iedereen ook na de zomer weer komt hockeyen bij Hockeyclub Hilvarenbeek.
10-4-2018
Proces teamindelingen junioren 2018-2019

De tweede helft van het hockeyseizoen 2017-2018 is pas net weer van start gegaan, toch willen we u al informeren over het proces over het stand komen van de teamindeling voor het seizoen 2018-2019.

Het proces is vastgelegd in het jeugdbeleid. Graag willen we u goed informeren over de uitvoering van het beleid om misverstanden te voorkomen. De elftallencommissie is verantwoordelijk voor de teamindeling, maar maakt rijkelijk gebruik van input van coaches, trainers en andere hockeydeskundigen om tot een goede indeling te komen.

Het proces heeft als volgt invulling gekregen:

I. Er zijn twee evaluatiemomenten met de begeleiders van de teams (coaches en trainers). Zij geven input over de individuele spelers en de dynamiek in de teams. Voornamelijk in het tweede evaluatiemoment wordt gekeken naar het volgende seizoen. De betrokken coaches en trainers worden uitgenodigd om aan een evaluatie deel te nemen.

II. De elftallencommissie heeft een inventarisatie gemaakt van het aantal spelers en bekeken hoeveel teams er volgend jaar per leeftijdscategorie geformeerd kunnen worden. Hierbij is het uitgangspunt dat alle teams zowel eerste- als tweedejaars spelers in een team hebben. Dit is door de loop van de jaren als het meest werkbare model gebleken bij een club zoals Hockeyclub Hilvarenbeek. Uiteraard is dit afhankelijk van het aantal spelers in een lijn.

III. Alle coaches en trainers worden gevraag het TIPS formulier in te vullen. Door middel van dit formulier komen wij meer te weten over de individuele spelers en verkrijgen zo nuttige informatie voor het zo optimaal mogelijk samenstellen van teams voor seizoen 2018-2019.

IV. Het uitgangspunt is dat het eerste team een selectie team is. Het tweede team, derde en eventueel vierde team zijn breedte teams en worden samengesteld op basis van motivatie en vriendschap. Het selectieproces gaat als volgt invulling krijgen:

a. Er is een team met "deskundigen" samengesteld en hen is gevraagd om de komende periode, bij wedstrijden en trainingen te gaan kijken naar spelers die aangegeven zijn door coaches en trainers.

b. Er zal aan een groep spelers gevraagd gaan worden om mee te trainen en eventueel spelen in het team waarvoor ze geselecteerd zouden kunnen worden.

c. Op basis van alle inzichten die verzameld zijn, zullen de selectieteams worden samengesteld.

d. Op basis van inzichten uit de evaluatiemomenten en het actief betrekken van de huidige coaches wordt de samenstelling van de breedte teams definitief gemaakt.

e. Een belangrijk uitgangspunt binnen het jeugdbeleid is "hockeyen op zijn of haar eigen niveau". Hockeycapaciteiten spelen daarin een belangrijke rol.

f. De leeftijdsgrens van de KNHB is vastgesteld op 1 oktober. Op basis van deze datum wordt bepaald in welke leeftijdscategorie een speler valt.

g. De TIPS formulieren geven een aanleiding en houvast voor de lijncoordinatoren en "deskundigen" om de teams samen te stellen.

V. Het proces voor de teamindelingen voor de jongens zal apart worden gecommuniceerd met de betrokken teams.

VI. Op zaterdag 30 juni 2018 zal de definitieve teamindeling voor alle leden bekend gemaakt worden op de website (www.hilverhockey.nl).

VII. Er zal géén coachavond worden georganiseerd waarop de teamindeling vroegtijdig wordt gecommuniceerd aan de huidige coaches. De coaches worden actief in het proces meegenomen en om input gevraagd.

VIII. De elftallencommissie organiseert op woensdag 4 juli een inloopavond voor vragen of opmerkingen over de teamindeling. De definitieve berichtgeving en bevestiging voor deze avond volgt nog. De elftallencommissie is alleen dan beschikbaar om u te woord te staan en eventuele vragen te beantwoorden.


Wilt u meedenken over de teamindelingen? De elftallencommissie is voor seizoen 2018-2019 nog op zoek naar coordinatoren. Voor andere vacatures: bekijk vooral onze website!
6-4-2018
Scheidsrechterscursus lente

Op 10 en 17 mei wordt de scheidsrechterscursus aangeboden. Deze is verplicht voor iedereen uit een B-team of hoger die nog geen kaart hebben gehaald. Ook mogen tweede jaars C leden en geïnteresseerde ouders deelnemen. Aangeven dat je mee wil doen kan via deze link: https://goo.gl/forms/yrx5WO83c4QoQcEg2. Deadline om je aan te melden is donderdag 3 mei.

Cursusavond 1: donderdag 10 mei 18.00-19.30
Cursusavond 2: donderdag 17 mei 18.00-19.30
Examen: donderdag 22 mei 19.00-20.00

Mochten er vragen zijn dan kun je terecht bij Jasper via [email protected]