header foto header foto header foto header foto
 
Technische commissie

Proces teamindelingen 2017-2018

26-4-2017

De tweede helft van het hockeyseizoen 2016-2017 is pas net weer van start gegaan, toch willen we u al informeren over het proces over het stand komen van de teamindeling voor het seizoen 2017-2018.

Het proces is vastgelegd in het jeugdbeleid. Graag willen we u goed informeren over de uitvoering van het beleid om misverstanden te voorkomen. De elftallencommissie is verantwoordelijk voor de teamindeling, maar maakt rijkelijk gebruik van input van coaches, trainers en andere hockeydeskundigen om tot een goede indeling te komen.

Het proces heeft als volgt invulling gekregen:

I. Er zijn twee evaluatiemomenten geweest met de begeleiders van de teams (coaches en trainers). Zij hebben input gegeven over de individuele spelers en de dynamiek in de teams. Voornamelijk in het tweede evaluatiemoment, dat afgelopen weken heeft plaatsgevonden, is ook gekeken naar het volgende seizoen.

II. De elftallencommissie heeft een inventarisatie gemaakt van het aantal spelers en bekeken hoeveel teams er volgend jaar per leeftijdscategorie geformeerd kunnen worden. Hierbij is het uitgangspunt dat alle teams zowel eerste- als tweedejaars spelers in een team hebben. Dit is door de loop van de jaren als het meest werkbare model gebleken bij een club zoals Hockeyclub Hilvarenbeek.

III. Het uitgangspunt is dat het eerste team een selectie team is. Het tweede team, derde en eventueel vierde team zijn breedte teams en worden samengesteld op basis van motivatie en vriendschap. Het selectieproces gaat als volgt invulling krijgen:

a.Er is een team met "deskundigen” samengesteld en hen is gevraagd om de komende periode, bij wedstrijden en trainingen te gaan kijken naar spelers die aangegeven zijn door coaches en trainers.

b.Er zal aan een groep spelers gevraagd gaan worden om mee te trainen en eventueel spelen in het team waarvoor ze geselecteerd zouden kunnen worden.

c.Op basis van alle inzichten die verzameld zijn, zullen de selectieteams worden samengesteld.

d.Op basis van inzichten uit de evaluatiemomenten en het actief betrekken van de huidige coaches wordt de samenstelling van de breedte teams definitief gemaakt.

e.Een belangrijk uitgangspunt binnen het jeugdbeleid is ‘hockeyen op zijn of haar eigen niveau’. Hockeycapaciteiten spelen daarin een belangrijke rol.

f.De leeftijdsgrens van de KNHB is vastgesteld op 1 oktober. Op basis van deze datum wordt bepaald in welke leeftijdscategorie een speler valt.

IV. Het proces voor de teamindelingen voor de jongens zal apart worden gecommuniceerd met de betrokken teams.

V. Op zaterdag 24 juni 2017 zal de definitieve teamindeling voor alle leden bekend gemaakt worden op de website (www.hilverhockey.nl).

VI. Er zal géén coachavond worden georganiseerd waarop de teamindeling vroegtijdig wordt gecommuniceerd aan de huidige coaches. De coaches worden actief in het proces meegenomen en om input gevraagd.

VII. De elftallencommissie organiseert op donderdag 29 juni een inloopavond voor vragen of opmerkingen over de teamindeling. De definitieve uitnodiging voor deze avond volgt nog. De elftallencommissie is alleen dan beschikbaar om u te woord te staan en eventuele vragen te beantwoorden.

Bijlage