header foto header foto header foto header foto
 

Organisatie_sponsorcommissie


De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met haar vaste sponsoren en het actief benaderen van potentieel nieuwe sponsoren, het maken van sponsorafspraken, bestellen van sponsormateriaal en het afsluiten van contracten.

De sponsoractiviteiten van HCH hebben betrekking op:
- Reclameborden / doeken langs het veld
- Evenementsponsoring (materialen, middelen, natura)
- Wedstrijdtenue (shirt sponsoring)
- Sponsorgelden voor toernooien
- De Grote Clubactie
- Cirkel van 50
- Sponsordiner
 
Commissieleden:
De huidige leden van de Commissie PR & Sponsoring zijn:
- Ron Smolders
- Erik van der Schouw
- Twee vacatures waarvan 1x administratief, contracten etc. en 1x buitendienst

Heeft u interesse om een bord, evenement of een team te sponsoren op welke wijze dan ook, neem dan svp contact op met de sponsorcommissie voor overleg en afstemming.
 
TBV Sponsorcommissie:

Sponsorplan 2018 - 2023:
In ontwikkeling, binnenkort beschikbaar!