Organisatie

Contact

Adres
Hockeyclub Hilvarenbeek
Roodloop 1
5081 XZ Hilvarenbeek

Postadres:
Postbus 114
5080 AC Hilvarenbeek

0135054558


Wedstrijdsecretariaat


Bestuur


Ledenadministratie
Taken:
- het controleren van de jaarlijkse boekhouding
- verslag uitbrengen aan de Algemene Leden Vergadering
 
Commissieleden
De kascommissie wordt jaarlijks benoemd.

 

Voor de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de kascommissie is geen aparte TBV opgemaakt. Deze worden beschreven in de TBV Organisatie HCH.