header foto header foto header foto header foto
 

Organisatie_kascommissie

Taken:
- het controleren van de jaarlijkse boekhouding
- verslag uitbrengen aan de Algemene Leden Vergadering
 
Commissieleden
De kascommissie wordt jaarlijks benoemd.

 

Voor de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de kascommissie is geen aparte TBV opgemaakt. Deze worden beschreven in de TBV Organisatie HCH.