header foto header foto header foto header foto
 

Organisatie_elftallencommissie

Elftallencommissie([email protected])
Maarten van Mierlo
Karen van Oort
Jasper Stokkermans
Maartje Dolkemade
Rianne Jasperse
Suzanne Goossens
Sophie Prinsen

Taakomschrijving

De elftallencommissie verzorgt een keer per jaar de indeling van de teams. Deze teamindeling is gebaseerd op het jeugdbeleid van de club waarbij de leeftijd van de spelers, het individuele niveau van de spelers maar vooral ook het onderling speelplezier een rol spelen.. De elftallencommissie heeft als doel om met de indeling een balans te vinden tussen prestatie en spelplezier. Als een leeftijdscategorie licht bezet is worden de teams in samenspraak met coaches en trainers nader vorm gegeven.. Op deze manier kan het spelplezier gegarandeerd worden zonder dat dit de prestaties van de teams al te veel aantast. Bij een dichtere bezetting zal de elftallencommissie proberen om een selectieteam te vormen, waarvoor een selectie onvermijdelijk is. Zo kunnen spelers die prestatiehockey willen spelen dat ook doen zonder dat het spelplezier van anderen afneemt.

Tijdens de selectieprocedure roept de EC hulp in van andere vrijwilligers binnen de hockeyclub. Als eerste worden de coaches van de huidige teams om hun meningen gevraagd. Dit gebeurt middels inventarisatielijsten en gesprekken. Deze input vormt samen met het inzicht van de EC een eerste conceptversie van de nieuwe teamindeling. Vanuit deze conceptversie worden er selectietrainingen georganiseerd. Er worden uit diverse teams door ons diverse spelers persoonlijk uitgenodigd om aan deze selectietrainingen deel te nemen. Niet iedereen wordt hiervoor uitgenodigd. Twee of drie trainingen van onafhankelijke trainers en een oefenwedstrijd moeten de EC een beter inzicht gaan geven in de hockeycapaciteiten van de spelers. Op basis van de input van de selectietrainers maakt de EC vervolgens een tweede conceptversie van de teamindeling. Deze indeling wordt gepresenteerd aan de coaches van het aankomende seizoen waarbij tevens de klasse indeling van elk team vastgesteld wordt. Na overleg worden waar nodig de puntjes op de i gezet waarna de indeling definitief wordt. De definitieve versie wordt vervolgens via de site vrijgegeven naar alle betrokken leden en door ons naar de KNHB gemaild inclusief de juiste klassenindeling.


Tijdspad seizoen

We gaan dit jaar op tijd beginnen met de indeling voor het komende seizoen. De opzet is ongeveer hetzelfde als vorig jaar. We zullen beginnen met het versturen van de beoordelingsformulieren in week 6. Anders dan vorig jaar gaan we nu de coaches uitnodigen om de formulieren in week 9 en 11 mondeling toe te lichten. Op basis van deze gesprekken maken wij een conceptindeling en breekt er een periode aan waarin de EC gaat kijken naar wedstrijden en/of training. Vervolgens zullen we aan het einde van het seizoen wederom selectietrainingen houden voor de eerstelijns teams om de teamindeling te bevestigen. Deze trainingen gaan vallen in week 22 t/m 24. Aan de hand van deze trainingen stellen we een conceptindeling op. Deze indeling gaan we (niet plenair) bespreken met de oude coaches van de teams en hieruit volgt vervolgens onze definitieve indeling. Alvorens we de indeling definitief via de site communiceren zullen we telefonisch contact opnemen met de deelnemers van de selectietrainingen. Nog even de belangrijke data op een rijtje:


Week Gebeurtenis
6 Versturen beoordelingsformulieren
8 Retour formulieren
9 en 11 Mondelinge toelichting formulieren
22,23,24 Selectietrainingen
25 Coachavond(en) en definitieve indelingTaakverdeling
In het volgende schema staat het overzicht van de taakverdeling. Het lid dat aangegeven staat, is eerste contactpersoon voor de leeftijdscategorie die achter de naam vermeld staat.

Naam Eerste contactpersoon voor
Suzanne Goossens Benjamins
Suzanne Goossens/Sophie Prinsen Jongste Jeugd
Karen van Oort Meisjes A/B
Rianne Jasperse/Maartje Dolkemade Meisjes C/D
Jasper Stokkermans Senioren
Maarten van Mierlo Jongens


TBV Elftallencommissie

Hier vindt u de TBV van de Elftallencommissie. Hierin staat omschreven welke taken de Elftallencommissie heeft en welke verantwoordelijkheden er gedragen moeten worden.